VANYA MONEVA
Ваня Монева
Основател и главен диригент

Ваня Монева е сред ярките имена в историята на българското хорово изкуство - диригент, наложил се със своя стил, музикална естетика и висок професионализъм. Не напразно композиторът проф. КрасимирКюркчийски казва занея: „Ваня Монева е българският Караян в рокля“.

Завършва с отличие ДМА „Панчо Владигеров” в класа на проф. Васил Арнаудов, със специалност „Хорово дирижиране”, което поставя началото на впечатляващия ù творчески път. Преди проекта на живота й – хорът с новото наименование „Ваня Монева”, Ваня Монева е главен художествен ръководител и диригент на „Космически гласове от България”, „Мистерия на българските гласове”, Женски народен хор при БНР, Представителен смесен хор „Алеко Константинов”, Хор на софийските девойки, Представителен смесен хор „Петко Стайнов” и хорова школа - гр. Казанлък, както и редица други хорови формации в гр. София, Лом и Стара Загора.

Ваня Монева интензивно работи с българските композитори. Провокира ги и ги вдъхновява със своя творчески заряд и дълбоко познание в областта на хорово-диригентското майсторство. Нейното тежнение като творец към българския фолклор изкристализира в създаването на женските народни хорове „Космически гласове от България“ и “Ваня Монева”. Вече над 20 години Ваня Монева утвърждава извоюваните си позиции и с иновативното си мислене, показва как един женски народен хор може да бъде третиран като блестящ инструмент. Изгражда такава репертоарна политика, която демонстрира скритите възможности на народните гласове и ги води към различни жанрови измерения, с което налага своя запазена професионална марка.

Ваня Монева е и музикален продуцент в Българското национално радио.


VANYA MONEVA
Founder and chief conductor

Vanya Moneva is one of the brightest names in the Bulgarian choral artistry – an established conductor known for her style, highest professionalism and artistic beauty. It is not for nothing that she has been referred to as “The Bulgarian Karayan in a dress” by the composer professor Krassimir Kyurkchiyski.

She graduated with first-class honours from the National Academy of Music “Pancho Vladigerov” in 1979, in professor Vasil Arnaudov’s class, with “Choir Conducting” field of studies, which marked the beginning of her impressive artistic path. Throughout her professional career as a choir conductor, Vanya has lead the “Cosmic Voices from Bulgaria” choir, Women’s Traditional Music Choir of the Bulgarian National Radio, the Choral School of Kazanlak, and many other male, female and children’s choirs, and has gained the much valuable experience which lead her to brilliant professional results. She is now working with the project of her life – “Vanya Moneva” female choir, named after her.

Vanya Moneva actively works with the Bulgarian composers, provoking them and inspiring them with her creativity and deep knowledge of the choir conducting artistry. Being an ensemble leader for over 20 years to date, Vanya has established and strengthened her significance in the music industry. With her innovative ideas she has proven that a female folklore choir can be treated as a brilliant music instrument. She has developed a repertoire policy which brings out and emphasises on the traditional Bulgarian voices’ enigmatic abilities and leads them towards new genre dimensions. This has proven to be her unique professional trait.

Alongside with her choir works, Vanya Moneva is a musical producer in Bulgarian National Radio.