Хор „Ваня Монева” е новото име на един от най-популярните български фолклорни хорове с диригент Ваня Монева и несъмнено принадлежи към най-ценните културни богатства на България днес. Стиловете, в които творят, включват обработен фолклор, църковна музика, съвременни джаз и поп проекти, кантатно-ораториална музика, филмови и театрални продукции, world music.
“Vanya Moneva” is the new name of one of the most popular Bulgarian female choirs, conducted by Vanya Moneva. It undoubtedly represents some of Bulgaria’s most valuable cultural assets today. It impresses with its broad palette of various musical genres – rearranged traditional music, church music, contemporary jazz and pop projects, cantatas and oratorios, film and theatre productions, world music.